Day: May 21, 2020

Hóa đơn điện tử và hoàn thuế điện tử mang lại lợi ích gì?

21/05/2020

Hóa đơn điện tử và hoàn thuế điện tử là một trong những giải pháp cụ thể mà Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính hướng tới nhằm mục tiêu cải thiện tình hình kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Việc áp dụng hóa đơn điện tử và hoàn thuế điện tử mang lại […]

Đọc tiếp