Day: May 29, 2020

Thúc đẩy nộp thuế điện tử đến gần hơn với cá nhân người nộp thuế

29/05/2020

Các ứng dụng công nghệ thông tin trong việc khai và nộp thuế điện tử như cách nộp tờ khai trên trang thuế điện tử mới chỉ hướng đến đối tượng là các tổ chức, doanh nghiệp. Chính vì vậy, Tổng cục Thuế hiện nay đang phát triển các ứng dụng công nghệ thông tin […]

Đọc tiếp