Day: November 25, 2021

Năng lượng tái tạo nào đạt hiệu quả nhất?

25/11/2021

Trên thị trường hiện nay Các tấm pin quang điện cho hiệu quả cao nhất là từ 15% đến 20% chuyển đổi ánh nắng mặt trời thành điện năng.  Năng lượng gió: Tuabin gió chuyển đổi khoảng 1/2 lượng gió thổi vào chúng thành năng lượng điện. Đây là một con số nghe có vẻ […]

Read More