Công nghệInternetTin tức

Cách nộp giấy đề nghị hoàn trên hệ thống thuế điện tử eTax

Hệ thống dịch vụ thuế điện tử eTax cho phép người dùng có thể dễ dàng nộp giấy đề nghị hoàn thuế một cách nhanh chóng, đơn giản và thuận tiện. Cùng tìm hiểu các bước thực hiện nộp giấy đề nghị hoàn thuế trên hệ thống thuế điện tử eTax trong bài viết dưới đây.

Các bước thực hiện:

– NNT vào chức năng , chọn , hệ thống mặc định thông tin như sau:
+ Tờ khai: chọn “ 01/ĐNHT- Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước”
+ Loại tờ khai: Tờ khai chính thức, không cho khai bổ sung và thay thế
+   Kích vào nút
Màn hình chọn tờ khai
– Hệ thống hiển thị màn hình kê khai giấy đề nghị hoàn để NSD nhập dữ liệu:
+ Số giấy đề nghị hoàn: Cho phép NNT tự nhập
+ Bắt buộc chọn 1 trong 2 lựa chọn: Trường hợp hoàn thuế trước kiểm tra sau, hoặc Trường hợp kiểm tra trước, hoàn thuế sau.
+ Loại hoàn thuế: cho phép NNT chọn 1 trong 2 lựa chọn: Hoàn dự án đầu tư hoặc Hoàn xuất khẩu

thuế điện tử eTax

+ Nhập Kỳ đề nghị hoàn Từ kỳ – Đến kỳ ở trên, hệ thống tự động đưa thông tin vào Từ kỳ tính thuế – Đến kỳ tính thuế ở mục II
+ Nhập Lý do đề nghị hoàn trả ở trên, hệ thống tự động đưa thông tin vào Lý do đề nghị hoàn trả ở mục II
+ Các chỉ tiêu đánh dấu * là các chỉ tiêu bắt buộc nhập
+ Số tiền đề nghị hoàn: Cho phép NNT nhập và tối thiểu là 300.000.000 triệu đồng
-Chú ý: NNT chọn kỳ đề nghị hoàn thuế ( Từ kỳ – Đến kỳ )
+ Nếu người nộp thuế khai thuế GTGT tháng: chọn từ mm/yyyy đến mm/yyyy.
+ Nếu người nộp thuế khai thuế GTGT quý: chọn từ Qx/yyyy đến Qx/yyyy.
+ Trường hợp người nộp thuế có kỳ đề nghị hoàn thuế từ tháng đến quý thì người nộp thuế chọn từ Qx/yyyy đến Qx/yyyy, trong đó “từ kỳ” là quý có tháng kê khai.
+ Trường hợp người nộp thuế có kỳ đề nghị hoàn thuế từ quý đến tháng thì người nộp thuế chọn từ mm/yyyy đến mm/yyyy, trong đó “từ kỳ” là tháng đầu của quý kê khai.
+ Chỉ tiêu “đến kỳ” người nộp thuế phải khai trùng khớp với kỳ tính thuế mm/yyyy hoặc Qx/yyyy của Tờ khai thuế có chỉ tiêu đề nghị hoàn thuế tương ứng với Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN.

Màn hình kê khai giấy đề nghị hoàn
– Kích vào nút   để xóa hết dữ liệu đã nhập
– Kích vào nút để lưu trữ lại dữ liệu đã nhập
– Kích vào nút , hệ thống chuyển sang màn hình hoàn thành:

Màn hình hoàn thành kê khai giấy đề nghị hoàn
– Kích vào nút    để quay lại màn hình kê khai
– Kích vào nút để kết xuất giấy đề nghị hoàn ra định dạng xml
– NNT kích vào nút , hệ thống hiển thị màn hình để NNT nhập số PIN và kích hệ thống thông báo “Ký tệp tờ khai thành công”
+ Sau khi ký điện tử thành công, giấy đề nghị hoàn sẽ được gửi thành công đến CQT, NNT xemgiấy đề nghị hoàn đã gửi tại tab , chọn tiếp
https://nhipcaucuocsong.com/

https://nhipcaucuocsong.com/thong-tu-68-2019-tt-btc-chinh-thuc-co-hieu-luc-thi-hanh/

Comment here