Tin tức

Đồ gá là gì? Các yếu tố chính của đồ gá

Đồ gá là những thiết bị giúp tăng tỷ lệ các bộ phận giống hệt nhau và giảm nỗ lực của con người cần thiết để sản xuất các bộ phận này, Máy tiện là một máy công cụ thích hợp để sản xuất các bộ phận riêng lẻ có hình dạng và kích thước khác nhau, nhưng để sản xuất các sản phẩm tương tự với số lượng lớn, việc sử dụng nó sẽ không kinh tế.

Tuy nhiên, mọi loại vật thể không thể được gia công trên máy tiện ren và có thể phải sử dụng máy khoan, phay, bào và mài, v.v. thiết bị phải được sử dụng cho các mục đích giữ và định vị để có thể thực hiện công việc lặp lại. Các thiết bị này là đồ gá.

Đồ gá là gì?

Đồ gá có thể được định nghĩa là một thiết bị giữ và định vị phôi, đồng thời dẫn hướng và điều khiển một hoặc nhiều dụng cụ cắt.

Trong xây dựng, đồ gá bao gồm một tấm, một kết cấu hoặc hộp làm bằng kim loại hoặc trong một số trường hợp là phi kim loại có các điều kiện để xử lý các bộ phận ở các vị trí giống nhau lần lượt và sau đó hướng dụng cụ vào các vị trí không chính xác trên công việc phù hợp với bản vẽ, đặc điểm kỹ thuật hoặc bố trí hoạt động.

Các yếu tố chính của đồ gá:

– Phần thân: Là kết cấu dạng tấm, hộp hoặc khung, trong đó có các thành phần được gia công khá chắc chắn và cứng

– Các yếu tố định vị: Các yếu tố này định vị phôi ở vị trí thích hợp liên quan đến dụng cụ cắt.

– Các phần tử kẹp: Các phần tử này cố định chắc chắn phôi ở vị trí đã định vị.

– Các yếu tố mài và cài đặt: Các yếu tố này hướng dẫn dụng cụ cắt trong trường hợp đồ gá và giúp hoạt động dụng cụ thích hợp trong trường hợp cố định.

– Các yếu tố định vị: Các yếu tố này bao gồm các loại thiết bị buộc khác nhau, được sử dụng để cố định đồ gá hoặc vật cố định vào máy ở vị trí thích hợp.

– Các yếu tố lập chỉ mục: Chúng không phải lúc nào cũng được cung cấp. Tuy nhiên, nhiều phôi có thể phải được chỉ mục đến các vị trí khác nhau để thực hiện các hoạt động gia công trên các bề mặt khác nhau hoặc các vị trí khác nhau. Trong những trường hợp như vậy, các yếu tố này sẽ phải được kết hợp trong đồ gá hoặc đồ gá.

2 Loại đồ gá thường sử dụng phổ biến hiện nay

– Đồ đạc hàn

Đồ gá hàn được thiết kế cẩn thận để giữ và hỗ trợ các thành phần khác nhau được hàn ở các vị trí thích hợp và ngăn ngừa sự biến dạng trong các kết cấu hàn. Đối với điều này, bộ phận định vị cần phải cẩn thận, kẹp phải nhẹ nhưng chắc chắn, vị trí của các bộ phận kẹp phải rõ ràng khỏi khu vực hàn. Vật cố định phải khá ổn định và cứng để chịu được ứng suất hàn.

Trong nhiều trường hợp, một cách tốt nhất và thường được sử dụng là trước tiên hàn kết cấu bằng cách giữ nó trong đồ gá hàn và sau đó chuyển nó sang một vật cố định giữ để hàn hoàn toàn. Điều này giúp giảm đáng kể nguy cơ biến dạng và vật cố định phải chịu ứng suất thấp hơn.

– Đồ gá lắp ráp

Chức năng của những đồ gá này là giữ các thành phần khác nhau lại với nhau ở vị trí tương đối thích hợp của chúng tại thời điểm lắp ráp chúng. Ví dụ, hai hoặc nhiều tấm thép có thể được giữ với nhau ở các vị trí tương đối.

Những đồ gá lắp ráp, được sử dụng để giữ các bộ phận để thực hiện các hoạt động cơ khí, được gọi là đồ đạc lắp ráp cơ khí. Để chống lại điều này, có các loại đồ gá khác mà các thành phần được giữ để nối, chẳng hạn như đồ gá hàn cũng là đồ gá lắp ráp, nhưng để nối nóng.

Xem thêm:

https://nhipcaucuocsong.com/loi-ich-cua-den-nang-luong-mat-troi-trong-doi-song/
https://nhipcaucuocsong.com/nang-luong-tai-tao-nao-dat-hieu-qua-nhat/

 

Comment here