Tin tức

Quy định về giá trị pháp lý của thiết bị chữ ký số

Các vấn đề liên quan đến hóa đơn không chỉ có các nghiệp vụ, quy định trực tiếp liên quan đến hóa đơn như cách nộp thông báo phát hành hóa đơn qua mạng, mà còn liên quan đến các thiết bị đi kèm như thiết bị chữ ký số. Ngoài việc cần phải đáp ứng những quy định về chữ ký số trên hóa đơn theo yêu cầu, chữ ký số còn phải đáp ứng đầy đủ các quy định về việc tạo chữ ký làm sao cho đảm bảo tính an toàn và hợp pháp khi doanh nghiệp sử dụng. Cùng tìm hiểu rõ hơn quy định về giá trị pháp lý của thiết bị chữ ký số trong bài viết dưới đây.

Quy định về sử dụng chữ ký điện tử, chữ ký số sao cho hợp pháp.

Điều quan trọng đầu tiên mà các doanh nghiệp cần lưu ý đó chính là tìm hiểu về sử dụng chữ ký số sao cho hợp pháp. Theo quy định tại Nghị định 130/2018 đã quy định rõ ràng về việc sử dụng chữ ký số và chứng thư số của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền, cụ thể quy định như sau:

Thứ nhất, Chữ ký số của đối tượng được cấp chứng thư số chỉ được sử dụng để thực hiện các giao dịch theo đúng thẩm quyền của cơ quan, tổ chức và chức danh được cấp chứng thư số.

Thứ hai, Việc ký thay, ký thừa lệnh theo quy định của pháp luật thực hiện bởi người có thẩm quyền sử dụng chữ ký số của mình, được hiểu căn cứ vào chức danh của người ký ghi trên chứng thư số.

Như vậy, việc sử dụng chữ ký số không đơn thuần là các doanh nghiệp mua chữ ký số của bất cứ đơn vị nào cũng được và thực hiện các giao dịch nào cũng được mà phải nghiêm chỉnh thực hiện theo các quy định cụ thể của pháp luật về chữ ký số sao cho hợp pháp. Mọi trường hợp sử dụng sai quy định đều sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo quy định hiện hành của pháp luật.

chữ ký số

Giá trị pháp lý của chữ ký số

Về giá trị pháp lý của chữ ký số thì tại Nghị định 130/2018 cũng quy định cụ thể về giá trị phá lý của chữ ký điện tử, chữ ký số cụ thể như sau:

Thứ nhất, trong trường hợp pháp luật quy định văn bản cần có chữ ký thì yêu cầu đối với một thông điệp dữ liệu được xem là đáp ứng nếu thông điệp dữ liệu đó là được ký bằng chữ ký số có đảm bảo an toàn theo quy định pháp luật. 

Thứ hai, với trường hợp văn bản cần được đóng dấu của cơ quan tổ chức thì thông điệp dữ liệu sử dụng phải được ký bởi chữ ký số cơ quan, tổ chức và có đảm bảo an toàn theo quy định pháp luật.

Thứ ba, chữ ký số và chứng thư số nước ngoài được cấp giấy phép sử dụng tại Việt Nam theo quy định có giá trị pháp lý và hiệu lực như chữ ký số và chứng thư số do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng của Việt Nam cấp.

Có thể thấy, hầu hết các doanh nghiệp hiện nay đều đã triển khai thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, sử dụng hóa đơn điện tử thay thế cho hóa đơn giấy, chính vì vậy, việc sử dụng chữ ký số trong các doanh nghiệp là điều vô cùng phổ biến hiện nay. Do vậy, việc nắm được các yêu cầu quy định về sử dụng chữ ký số, giá trị pháp lý của chữ ký số là một trong những yêu cầu bức thiết mà các doanh nghiệp không thể bỏ qua.

Với những chia sẻ trên hy vọng đã mang đến cho các doanh nghiệp những kiến thức bổ ích liên quan đến chữ ký số.

 

Comment here